Gismondi 1763

Type of Work
Print
Client
Gismondi 1763

© PVDC Copyrighted Image